• ۰۹۱۹-۴۳۵۷۷۱۲ | ۰۲۱-۳۳۱۱۲۱۶۲ | ۰۲۱-۳۳۱۱۲۱۶۹
  • پاسخگویی شنبه تا چهار شنبه در ساعات اداری و پنج شنبه تا ساعت ۱۴

ارائه فاکتور رسمی به شرکت ها ، ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به درخواست مشتری

مدار ستاره مثلث با ترمز دینامیکی
مدار ستاره مثلث با ترمز دینامیکی

مدار ستاره مثلث با ترمز دینامیکی

برای کاهش زمانِ توقّف نسبت به قطعِ تغذیه می توان از حالت ترمزِ دینامیکی استفاده کرد . از آنجایی که ترمز موفقیت آمیز به سرعتِ الکترو موتور بستگی دارد، برخی از دستگاهها دارای مراحل مختلفِ پیش ترمز و ترمزِ کامل هستند . حداکثر گشتاورِ ترمز  معمولا” در کمتر از 70 درصدِ دورِ نامیِ الکترو موتور ایجاد شده و قبل از آن راندمانِ بالایی ندارد . به همین علّت با پیش ترمز ، سرعت تاحدودِ 70 درصدِ دور نامی کاهش داده می شود و بعد از آن گشتاورِ اصلیِ ترمز با جریانِ DC تولید می شود و تا پایانِ زمانِ ترمز ادامه خواهد داشت .                                                                                                                             نقشه این مدار در فرمتِ PDF تهیّه شده که به راحتی قابلِ دانلود و استفاده می باشد .

دانلودِ نقشه مدار ستاره مثلث با ترمز دینامیکی

 
جستجومقاله های ما
سکسیونر
سکسیونر
دیژنگتور
دیژنگتورنظر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.